h1

Szkolnictwo w zaborze rosyjskim

21/06/2011
 • 1862 – dekret carski o szkolnictwie
  • zwiększenie liczby szkół średnich
  • obniżenie kosztów nauki
  • rozszerzenie programu nauczania
  • Uniwersytet w Warszawie funkcjonuje pod nazwa „Szkola Glowna” z czterema wydziałami:  Fizyko-Matematyczny, Filozoficzno-Historyczny, Lekarski oraz Prawny
 • 1864 – rozpoczęcie intensywnej rusyfikacji
  • język rosyjski językiem wykładowym
  • język polski jako przedmiot nadobowiązkowy uczony po rosyjsku (po polsku uczono jedynie religii)
  • Szkoła Główna, zamknięta w 1869 roku, w jej miejsce powołano uniwersytet warszawski z 4 wydziałami: fizyko-matematyczny, filozoficzno-historyczny, lekarski, prawniczy

ü  usunięto polskich profesorów i ich miejsce zatrudniono niedoświadczonych rosyjskich nauczycieli

ü  uniwersytet stał na niskim poziomie

 • 1898 – powstanie pierwszej uczelni zawodowej- Politechniki Warszawskiej (z językiem rosyjskim)
 • szkoła była traktowana jako aparat policyjny, gdzie uczniowie i nauczyciele wzajemnie na siebie donosili
 • 1900- analfabetyzm osiągnął 69% populacji
 • po 1905 roku
  • rozwój szkolnictwa prywatnego z językiem polskim
  • rozwój szkolnictwa żeńskiego
  • rozwój instytucji i stowarzyszeń mających na celu upowszechnienie oświaty i kultury; Polska Macierz Szkolna, Stowarzyszenie Kursów dla Analfabetów Dorosłych, Uniwersytet dla Wszystkich
  • opracowanie Poradnika dla samouków (głównie wiedza przyrodnicza i ekonomiczna)
  • 1906 – przekształcenie Uniwersytetu Latającego w Towarzystwo Kursów Naukowych
  • 1907 – powstanie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego składającego się z trzech wydziałów: filologicznego, matematyczno-przyrodniczego, społeczno-historycznego
Reklamy
%d blogerów lubi to: